Menu

Poškození, zničení nebo ztráta zavazadel

Poškození, zničení nebo ztráta zavazadel

Letecké společnosti nesou zodpovědnost za poškození, zničení nebo ztrátu zavazadel během dopravy. Poškození nebo ztrátu zavazadel musíme nahlásit ihned po příletu na letiště v zákaznickém centru dané letecké společnosti.

Ztracená zavazadla

 • jestliže od chvíle ztracení zavazadel uplynulo několik dnů, kontaktujte bezprostředně kancelář ztrát a nálezů v cílovém letišti nebo v místě vašeho bydliště,
 • při hlášení o ztrátě zavazadel na letišti nebo v letadle, mohou od vás zaměstnanci letiště požadovat následující informace: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a také datum a místo, kde se věci ztratily, číslo letu a přesný popis ztraceného předmětu. Na základě uvedených údajů bude vytvořen protokol o škodě,
 • jestliže po termínu určeném leteckou společností (kol. 21 dnů) nebude zavazadlo nalezeno, dopravce nese plnou odpovědnost za jeho ztrátu. 

Zničení nebo ztráta zavazadel leteckou společností

 • během přepravy má zavazadla na starost dopravce a nese za ně veškerou odpovědnost. Otázky odpovědnosti a poškození zavazadel regulují předpisy Montrealské úmluvy,
 • jestliže dojde ke ztrátě nebo poškození zavazadel, nahlaste tuto skutečnost ihned po příletu na cílové letiště v nejbližší kanceláři letecké společnosti nebo u agenta zastupujícího danou leteckou společnost,
 • hlášení lze poslat také poštou, a to do 7 dnů v případě poškození, v případě ztráty zavazadel do 2 let – podle data na poštovním razítku,
 • o vrácení nákladů spojených s nákupy věcí při opožděném doručení zavazadla lze požádat do 21 dnů po předání zavazadel,
 • maximální výše odškodnění za ztrátu nebo poškození zavazadel je 1000 SDR (Zvláštní práva čerpání – mezinárodní měnová jednotka), tato částka odpovídá přibližně hodnotě 1100 EUR,
 • letecké společnosti často upozorňují na to, že výše odškodného může být nižší než uvedená částka, pokud bylo zavazadlo špatně zabaleno nebo obsahovalo nepovolené předměty,
 • letecké společnosti také často nenesou odpovědnost za poškození nebo ztrátu předmětů vysoké hodnoty, pokud nebyly nahlášeny podle přepravních podmínek,
 • nejlepším způsobem, jak se pojistit proti škodám způsobeným poškozením nebo ztrátou zavazadel leteckými společnostmi, je uzavřít vhodnou pojistku.

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!