Menu

Prodloužení pojištění v nouzových situacích

Prodloužení pojištění v nouzových situacích

Pokud se váš návrat opozdí z mimořádných důvodů, na které nemáte vliv, může být pojistné období prodlouženo bez nutnosti platit dodatečné pojistné. Tato doba však nesmí překročit 72 hodin.

Tuto možnost lze využít v následujících případech:

  • porucha dopravního prostředku pozemní nebo vodní dopravy či letadla,
  • výjimečné události: požár, hurikán, povodeň, přívalový déšť, kroupy, lavina, přímý zásah bleskem, zemětřesení, propad půdy nebo půdní eroze, výbuch nebo havárie letadla,
  • záchranná akce vedená v souvislosti s výše uvedenými výjimečnými událostmi,
  • odvolání nebo opoždění veřejného dopravního prostředku z důvodu špatných atmosférických podmínek,
  • havárie v pozemní, vodní nebo letecké dopravě.

V případě, že hrozí prodloužení zahraniční cesty, je pojištěnec povinen tuto skutečnost nahlásit pojišťovateli. Pojišťovatel může požádat o dokument, který bude dokazovat, že došlo k výše uvedené situaci, proto je důležité, aby se pojištěnec pokusil takový dokument získat. Může se jednat například o potvrzení od letecké společnosti, účet za opravu, odtahovou službu atd.

Bohužel, termín 72 hodin nelze překročit, proto, pokud bude neplánovaný pobyt delší, další prodloužení cestovního pojištění už nebude možné. Jedinou možností v této situaci je zakoupit nové cestovní pojištění na vybraný termín. 

 

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!