Menu

Práce v zahraničí a pojištění

Práce v zahraničí a pojištění

Pojištění je určeno těm, kteří odjíždějí do zahraniční s cílem věnovat se duševní práci, není ale určeno pro osoby, které budou v zahraničí vykonávat fyzickou práci.

Pod pojmem duševní práce chápeme kancelářské práce a také účast na konferencích a teoretických školeních (tyto práce vykonává pojištěnec v zahraničí).

fyzické práci řadíme například následující druhy činností:  

  • provádění činností a aktivit (formou zaměstnání nebo výdělečné činnosti), které zvyšují riziko vzniku škody, ale také činností neziskových, např.: dobrovolnictví, učňovské praxe v dílnách nebo továrnách a hobby zvyšujících riziko škody;
  • provádění činností s použitím barev, laků, tekutých paliv a rozpouštědel, technických a výfukových plynů, horkých technických olejů nebo plynů;
  • provádění prací v oblasti dopravy, při současném provádění činností spojených s vykládáním, překládáním nebo nakládáním zboží;
  • provádění práce v záchranářské službě, městské a státní policii, hasičské jednotce, armádě (s výhradou, že rozsah pojištění nepokrývá události spojené s prováděním cvičení pod kontrolou vojenských orgánů), práce při ochraně majetku (bez ohledu na to, zda je pracující osoba vybavena zbraní nebo nikoli);
  • provádění prací ve stavebnictví: stavba tunelů, cest, mostů, obsluha stavebních strojů, práce na vnějších částech budov, provádění dokončovacích stavebních prací;
  • provádění prací v: plynárenství, energetice, hutnictví, při těžbě nerostů, v těžkém průmyslu, pilařských závodech (také pokud práci provádějí osobně podnikatelé);
  • provádění následujících zaměstnání: zaměstnanec eskorty, stolař, zemědělec;
  • provádění činností s použitím nebezpečných nástrojů jako: příklepové vrtačky, mechanické pily, pneumatická kladiva a mechanické brusky, soustruhy, jeřáby a pracovní stroje, silniční stroje;
  • provádění veškerých prací ve výškách;
  • provádění veškerých prací na plujících jednotkách. 

Cestovní pojištění svým rozsahem nezahrnuje odpovědnost za škody způsobené během vykonávání práce. Předmětem pojištění je ale občanskoprávní odpovědnost pojištěnce za škody na zdraví nebo majetku třetích osob způsobené nepovolenou činností (mimosmluvní odpovědnost) za hranicemi České republiky a státu, kde má pojištěnec trvalé bydliště v souvislosti s prováděním činností v soukromém životě. 

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!