Menu

Začátek a konec pojistné doby

Začátek a konec pojistné doby

Pojistná doba, tedy časové období, kdy pojištění platí, závisí na typu pojistné události a druhu pojistné smlouvy.

Pojištění během cesty do zahraniční 

Pojištění nákladů na léčbu, asistenční služby, pojištění občanskoprávní odpovědnosti a cestovních zavazadel 

Pojištění platí od okamžiku, kdy pojištěnec překročí státní hranici České republiky nebo státu, kde má trvalý pobyt v době odjezdu. Nemůže to však být dříve než ve dni označeném v pojistné smlouvě jako den zahájení pojištění a po uhrazení pojistného.

Pojištění vyprší platnost v okamžiku, kdy pojištěnec překročí hranici České republiky nebo státu, kde má trvalý pobyt v době příjezdu. Musí se to stát nejpozději o půlnoci dne, který je v pojistné smlouvě označen jako den ukončení pojištění. 

Pojištění následků nehod 

Pojištění platí od okamžiku, kdy pojištěnec opustí své bydliště na území České republiky nebo státu, kde má trvalý pobyt v době odjezdu. Nemůže to však být dříve než ve dni označeném v pojistné smlouvě jako den zahájení pojištění a po uhrazení pojistného. Vyprší v okamžiku, kdy se pojištěnec vrátí do svého bydliště na území České republiky nebo státu, kde má trvalý pobyt v době příjezdu. Musí se to stát nejpozději o půlnoci dne, který je v pojistné smlouvě označen jako den ukončení pojištění.

Pojištění opoždění doručení cestovních zavazadel 

Pojištění platí po 4 hodinách od okamžiku, kdy pojištěnec dorazí do cílové destinace. Stejně jako v předchozích situacích, pojištění platí pouze po opuštění České republiky nebo státu, kde má pojištěnec trvalé bydliště, a příjezdu do cílového státu. 

Pojištění opoždění letu 

Pojištění platí po 4 hodinách od plánovaného letu, jehož datum a čas jsou uvedeny na letence. 

Pojištění nákladů na storno zájezdu 

Pojištění platí od data uzavření pojistné smlouvy až do termínu letu uvedeného na letence nebo hodiny odjezdu vlaku nebo autobusu. Navíc v případě zakoupení ubytování pojištění platí do předposledního dne naplánovaného pobytu. 

Pojištění hotovosti vyplacené z bankomatu 

Pojištění platí od okamžiku zahájení cesty a končí v okamžiku návratu pojištěnce do státu, kde má trvalý pobyt. 

Pojištění movitého majetku ponechaného v místě bydliště 

Pojištění začíná od chvíle opuštění místa bydliště ve dni zahájení naplánované cesty. Pojištění vyprší ve chvíli návratu pojištěnce do státu, kde má bydliště, ne však později než 24 hodiny po naplánovaném termínu návratu pojištěnce. 

Cestovní pojištění doma 

Pojištění nákladů na léčbu, asistenční služby, pojištění občanskoprávní odpovědnosti a cestovních zavazadel

Pojištění platí od okamžiku, kdy pojištěnec zahájí cestu letadlem, vlakem nebo autobusem ve chvíli odjezdu. Nemůže to však být dříve než ve dni označeném v pojistné smlouvě jako den zahájení pojištění a po uhrazení pojistného.

Pojištění vyprší platnost v okamžiku, kdy se pojištěnec vrátí na místo svého bydliště na území České republiky. Musí se to stát nejpozději o půlnoci dne, který je v pojistné smlouvě označen jako den ukončení pojištění. 

Pojištění následků nehod 

Pojištění platí od okamžiku, kdy pojištěnec opustí své bydliště na území České republiky s cílem zahájit cestu letadlem, vlakem nebo autobusem. Nemůže to však být dříve než ve dni označeném v pojistné smlouvě jako den zahájení pojištění a po uhrazení pojistného. Vyprší v okamžiku, kdy se pojištěnec vrátí do svého bydliště na území České republiky. Musí se to stát nejpozději o půlnoci dne, který je v pojistné smlouvě označen jako den ukončení pojištění.

Pojištění opoždění doručení cestovních zavazadel

Pojištění platí po 4 hodinách od okamžiku, kdy pojištěnec dorazí do cílové destinace na území České republiky. 

Pojištění opoždění letu

Pojištění platí po 4 hodinách od plánovaného letu, jehož datum a čas jsou uvedeny na letence. 

Pojištění nákladů na storno zájezdu

Pojištění platí od data uzavření pojistné smlouvy až do termínu letu uvedeného na letence nebo hodiny odjezdu vlaku nebo autobusu. Navíc v případě zakoupení ubytování pojištění platí do předposledního dne naplánovaného pobytu. 

Odpovědnost pojišťovatele vždy končí 

  • když dojde k překročení pojistné částky
  • když vyprší pojistná smlouva. 

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!