Menu

Pojištění zrušení letu v případě nenadálých situací

Pojištění zrušení letu v případě nenadálých situací

Pojištění storno poplatků vám v případě nouze nebo nenadálé situace pomůže vykompenzovat částku vynaloženou na cestu v případě, kdy nemůžete uskutečnit plánovaný let. Pojistitel vrátí celou částku, kterou jste zaplatili za letenku.

Pozor!

Pojistitel se zavazuje vyplatit částku až do výše uvedené v pojistných podmínkách, tedy do výše ekvivalentu částky 5 000 EUR.

Co toto pojištění pokrývá?

Pojistitel je povinen uhradit pojištěnému náklady za zrušený let, pokud se cesta neuskutečnila z následujících důvodů:

  • nešťastné nehody, která má za následek okamžitou hospitalizaci nebo významné omezení mobility pojištěného;
  • náhlé vážné zdravotní indispozice, která vyžaduje okamžitou hospitalizaci a znemožňuje uskutečnění plánované cesty pojištěného;
  • náhlého vážného onemocnění nebo nešťastné nehody člena rodiny pojištěného, které vyžaduje okamžitou hospitalizaci bez možnosti uzdravení se před plánovanou cestou a zároveň situace vyžaduje přítomnost pojištěného na území České republiky nebo země jeho trvalého pobytu;
  • náhlé nemoci nebo nešťastné nehody člena rodiny pojištěného, která má za následek významné omezení jeho mobility (tzn. neschopnost pohybu nebo osobní péče bez pomoci jiných osob v období plánované cesty), z jejíhož důvodu je přítomnost pojištěného na území České republiky nebo země jeho trvalého bydliště nezbytná, což je potvrzeno ošetřujícím lékařem;
  • ohrožení těhotenství, komplikací souvisejícími s těhotenstvím pojištěné nebo manželky/partnerky pojištěného, což má za následek nejméně jeden týden hospitalizace v období zahraniční cesty nebo v období do 7 dnů bezprostředně předcházejících datu odjezdu. Pojistitel se zavazuje pokrýt výdaje za předčasný porod pojištěné či manželky/partnerky pojištěného, která je spoluúčastnicí cesty pojištěného. Odpovědnost pojistitele vzniká v případě, že v době uzavření smlouvy byla pojištěná nebo manželka/partnerka pojištěného nejvýše v 8. týdnů těhotenství, nebo v případě, že vzniklá situace vyžadující zrušení cesty nastala nejpozději před koncem 24. týdne těhotenství;
  • smrt pojištěného nebo člena jeho rodiny;
  • závažné a neočekávané situace na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného vyplývající z požáru, přírodních katastrof či v důsledku trestného činu, což vyžaduje přítomnost pojištěného v období plánované cesty;
  • krádeže dokumentů nezbytných k cestování, tzn. cestovního pasu, občanského průkazu či vstupního víza, za předpokladu, že k odcizení došlo nejpozději do 14 dnů před datem plánovaného odjezdu a bylo oznámeno příslušným orgánům;
  • krádeže nebo požáru vozidla patřícího pojištěnému, s čímž se váže nutnost vykonání správních a právních úkonů, které vyžadují, aby byl pojištěný přítomen v zemi bydliště za předpokladu, že k události došlo v období do 14 dnů před plánovaným datem odjezdu.

 

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!