Menu

Náklady a výše cestovního pojištění

Náklady a výše cestovního pojištění

Platba za cestovní pojištění se vypočítá automaticky a závisí na počtu pojištěných osob a na délce pobytu.

Cestovní pojištění může být uzavřeno na dobu od 1 dne až do 365 dnů. 

Rozsah pojištění Výše pojištění
Pojištění nákladů na léčbu a asistence  € 150 000
Pojištění následků nehod - škody  € 6 000
Pojištění následků nehod - smrt  € 6 000
Pojištění ztráty, krádeže nebo poškození cestovních zavazadel  € 1 000
Pojištění zpoždění cestovních zavazadel  € 250 (více než 4 hod)
Pojištění zpoždění letu  € 150 (více než 4 hod)
Pojištění občanskoprávní odpovědnosti v soukromém životě za škody na zdraví třetích osob € 200 000
Pojištění občanskoprávní odpovědnosti v soukromém životě za škody na majetku  € 10 000
Pojištění nákladů na storno letenky v neočekávaných situacích  € 500
Celodenní telefonická linka  +
Transport pojištěnce do České republiky nebo státu, kde má trvalý pobyt  bez limitu
Transport těla pojištěnce   bez limitu
Prodloužení pojištění v nouzových situacích  +
Předávání závažných zpráv  +
Transport spolucestujících s pojištěncem na zahraniční cestě v případě jeho smrti   +
Transport neplnoletých dětí pojištěnce a uhrazení nákladů na jejich pobyt   +
Pokrytí nákladů pobytu a transportu spolucestujícího pojištěnce na cestě do zahraničí  +
Transport a pobyt člena rodiny pozvaného k pojištěnci nebo jiné osoby, kterou pojištěnec uvede   +
Pokrytí nákladů hledání a záchrany v horách a na moři  € 6 000
Vrácení nákladů na skipass  € 250
Platba v případě uzavření sjezdovek  € 20 za osobu na den
Pomoc v případě nutného dřívějšího návratu  pojištěnce +
Pomoc v případě nutného prodloužení pobytu pojištěnce   +
Pokračování plánované cesty pojištěnce  +
Útok a krádež u bankomatu  € 150
Ochrana majetku ponechaného v místě bydliště během cesty  € 3 200

 

pojistné za 1 den pro 1 osobu
Zóna Evropa 5,50 PLN
Zóna svět 8,20 PLN
Minimální pojistné  15 PLN
Pojištění nákladů na storno letenky  3 % ceny letenky 
 

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!