Menu

Od kterého okamžiku pojištění platí?

Od kterého okamžiku pojištění platí?

Pokud chceme uzavřít cestovní pojištění, musíme určit data zahájení a ukončení pojistného období, tedy termín odjezdu a návratu.

Pobyt v zahraničí

Pojištění nákladů na léčbu, občanskoprávní odpovědnosti, cestovních zavazadel, hotovosti vyplácené z bankomatu a možnost využívat asistenční služby mají pojištěnci od okamžiku překročení státní hranice do data uvedeného v pojistné smlouvě.  

Pojištění následků nehod a pojištění majetku ponechaného v místě bydliště platí od okamžiku, kdy pojištěnec opustí své bydliště na území České republiky nebo státu svého trvalého bydliště a odjede na cestu do zahraničí.

Pojištění nákladů na storno zájezdu platí ode dne uzavření pojistné smlouvy, ne však dříve než následující den po uhrazení pojistného.

Pobyt doma

Pojištění nákladů na výjezdovou zdravotnickou pomoc a asistenční služby, pojištění občanskoprávní odpovědnosti a cestovních zavazadel platí od okamžiku zahájení cesty letadlem, autobusem nebo vlakem, ne však dříve než dne uvedeného v pojistné smlouvě jako dne zahájení pojištění a po uhrazení pojistného.

Pojištění následků nehod platí od okamžiku, kdy pojištěnec opustí své bydliště na území České republiky nebo státu svého trvalého bydliště a odjede na cestu letadlem, autobusem nebo vlakem.

Pojištění nákladů na storno zájezdu platí ode dne uzavření pojistné smlouvy, ne však dříve než následující den po uhrazení pojistného.

Storno pobytu

Pojistná smlouva v oblasti pojištění nákladů na storno zájezdu platí ode dne uzavření pojistné smlouvy, ne však dříve než následující den po uhrazení pojistného.

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!