Menu

Zrušení letu a vrácení letenky

Zrušení letu a vrácení letenky

Nízkonákladové letecké společnosti

Většina nízkonákladových leteckých společností nabízí pro levné lety pouze letenky bez možnosti storna. Kromě několika jasně definovaných situací, které jsou ve většině případů limitovány nešťastnými a neočekávanými událostmi, jako je smrt cestujícího nebo jeho blízkého, aerolinky nevracejí peníze za zakoupené letenky.

V případě smrti cestujícího nebo jeho příbuzného v první linii, musí kupující prokázat úmrtním listem, že požadavek na vrácení peněz za zakoupenou letenku je legitimní.

V případě smrti cestujícího, který také letenku zakoupil, jsou finanční náklady na letenku předmětem dědického řízení a mohou být vyplaceny pouze po rozhodnutí soudu nebo dohodě o finančním vyrovnáním mezi oběma zúčastněnými stranami.

Pokud cestující požádá o vrácení nákladů před plánovaným odletem, budou mu vráceny společeně s cenou letenky i daně a letištní poplatky, které v tomto případě nebude letecká společnost platit. Nízkonákladové letecké společnosti však obvykle tyto částky nevrací, což zdůvodňují náklady na administrativní úkony spojené s vyřízením požadavku cestujícího. Tyto náklady se obvykle rovnají částce za daně a letištní poplatky.

Mám právo vrátit letenku z důvodu nemoci?

Nízkonákladové letecké společnosti dovolují storno letenky jen ve velmi specifických případech. Pokud prokážete, že uskutečnění cesty je nemožné z důvodu nemoci, letecká společnost posoudí Váš požadavek individuálně i v případě, že v jejích Všeobecných smluvních podmínkách toto není uvedeno. Vždy se vyplatí alespoň zkusit, zda letecká společnost vyjde vstříc potřebám svého zákazníka.

V případě, že žádáte o vrácení nákladů za zakoupenou letenku, je vždy nezbytné prokázat konkrétní dokumenty potvrzující nastalou situaci a nemožnost cestovat. Po zaslání příslušných dokumentů pracovník eSky konktaktuje leteckou společnost.

Pravidelné lety

Situace, ve kterých existuje možnost stornování letenky na pravidelný let, jsou konkrétně definovány ve Všeobecných smluvních podmínkách. Tam jsou také uvedeny podmínky a pravidla vrácení nákladů.

V případě většiny leteckých společností (avšak neplatí to zcela) je běžné, že přestože podle Všeobecných smluvních podmínek neexistuje na vrácení nákladů nárok, zákazník stále může zkusit požádat o vrácení částky za daně a letištní poplatky. To bývá možné v případě, že cestující nemůže uskutečnit celý zakoupený let. V případě, že využije část zakoupeného spojení, nebývá obvykle vrácení nákladů za nevyužitou část možné.

Důležité!

  • Pro zajištění bezproblémového vrácení letištních poplatků a daní je třeba nemožnost letět nahlásit před plánovaným odletem.
  • Kromě úhrady letištních poplatků a daní některé letecké společnosti rovněž zajišťují vrácení částky za let, a to buď v plné nebo částečné výši.
  • Neschopnost nastoupit na let lze nahlásit prostřednictvím kontaktního formuláře.
  • U některých leteckých společností je možné vrátit letenku v den jejího zakoupení. Tato operace vyžaduje kontakt s našimi konzultanty. Od prvního dne po vydání letenky mohou být peníze vráceny pouze v případech stanovených v obchodních podmínkách.
  • U některých tras lze poskytnout plnou náhradu i v případě zamítnutí víza. Chcete-li zjistit, zda se tato možnost týká i letu, o který máte zájem, spojte se s námi pomocí kontaktního formuláře.

Mějte prosím na paměti, že každá žádost o vrácení peněz z důvodu nemožnosti nastoupit na let se posuzuje individuálně a letecké společnosti mohou odmítnout vrácení vynaložených prostředků.

Nezapomeňte!

Nejlepší způsob, jak se chránit před ztrátou peněz je zakoupení správné pojistky. Pojištění nákladů spojených se zrušením cesty lze zakoupit v sekci „Pojištění“ na našich webových stránkách.

Toto pojištění musí být zaplaceno do 5 dnů od zakoupení letenky, rezervace ubytování a úhrady části nebo všech nákladů s těmito službami spojenými, a to nejpozději však 1 den před datem uvedeným na letence jako začátek cesty a nejpozději do 1 den před plánovaným začátkem pobytu v hotelu. Náklady jsou hrazeny až do výše 5 000 EUR.

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!