Menu

Obsluha na palubě

Obsluha na palubě

Jakmile vejdou cestující na palubu letadla, pečuje o ně palubní posádka. Aby nám cesta ubíhala příjemně, musíme pamatovat na několik věcí – především však dodržovat pokyny posádky letadla a pravidla slušného chování.

Složení a povinnosti posádky

Palubní posádka

První osobou na palubě je vždy pilot neboli kapitán, který posádku řídí. Kromě něj k posádce patří také druhý pilot (kopilot) a obsluha kabiny – letušky a stewardi. Při řízení některých strojů staršího data byl v kokpitu potřebný ještě třetí člověk – palubní inženýr. V současném letectví je přítomnost inženýrů výjimečná – jejich funkci převzaly palubní počítače.

Na delších trasách obsluhovaných letadly převážejícími velký počet cestujících se může organizací palubní posádky zabývat vedoucí palubní posádky.

Povinnosti posádky

Hlavní a prioritní povinností palubní posádky (letušek a stewardů) je péče o bezpečnost cestujících. Teprve pak se personál může věnovat obsluze cestujících. Letušky kontrolují před startem letadla téměř vše – seznam cestujících, jejich rozmístění v letadle, bezpečnostní zařízení a záchranné vybavení, kontrolují dveře, sedadla a osvětlení a také kontrolu zavazadlového prostoru pro příruční zavazadla. Během letu kontrolují kabinu – všímají si zejména neobvyklých zvuků či pachů.

Kompetence posádky

Kromě školení v oblasti poskytování první pomoci a evakuačních procedur, kabinová obsluha je rovněž školena v oblasti reagování na ohrožení v případě teroristického útoku.

Bezpečnostní pravidla na palubě

Před zahájením letu jsou cestující instruováni speciálně vyškoleným členem posádky v oblasti bezpečnostních principů a procedur postupu v mimořádných situacích. Tyto instrukce by měli cestující poslouchat – jsou zavedeny pro zvýšení bezpečnosti cestujících a proto, aby věděli, jak se zachovat, pokud dojde k mimořádné události.

Bezpečnostní pásy

Ve všech letadlech jsou instalovány bezpečnostní pásy a speciální světla informující o nutnosti si pás zapnout. Všechny letecké společnosti doporučují, aby si cestující ponechali pásy zapnuté během celého letu. Před startem letadla nebo na konci startovního manévru kapitán většinou vítá cestující letadla a uvádí základní letové parametry.

 Během letu mají cestující povinnost se řídit všemi pokyny palubní posádky, která pečuje o jejich bezpečí. V případě, že si povšimneme čehokoli zneklidňujícího nebo neobvyklého, musíme to ihned nahlásit palubní posádce.

Světla v kabině

Během staru a přistání jsou světla v prostoru pro cestující zhasnuta. Rozsvícená jsou jedině světla ukazující evakuační východy. Před startem a přistáním letadla jsou z prostoru pro cestující odstraněny a zabezpečeny všechny nápoje a volně ležící předměty (např. tácky s jídlem, sklenice atd.)

Pamatujme, že naše bezpečí může záviset na tom, jak se budeme chovat během mimořádné události. Uposlechnout pokyny palubní posádky je jedinou možností jak udržet optimální úroveň bezpečí.

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!