Menu

Práva a povinnosti cestujícího

Práva a povinnosti cestujícího

Práva a povinnosti cestujícího na území Evropské unie definuje Nařízení (EHS) č. 261/2004 Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 11 února 2004. Dokument stanovuje podmínky a procedury týkající se reklamací a odškodnění ze strany leteckých společností.

Odmítnutí přijetí na palubu letadla

Dopravce může zamítnout vstup na palubu, pokud se cestující neřídí kterýmkoli bodem přepravních podmínek a ohrožuje bezpečnost, např.:

  • je pod vlivem alkoholu,
  • usiluje vnést na palubu nedovolené předměty nebo předměty, které by mohly ohrozit ostatní cestující a bezpečný průběh letu,

 

Pozor!
Pokud se cestující nepřizpůsobí danému rozhodnutí dopravce, je zákaz vstupu na palubu spojen se ztrátou práva na jakékoli vyrovnání.

 

Co to je overbooking?

Overbooking je praxe leteckých společností, která je založena na prodeji většího počtu letenek, než kolik je dostupných míst v letadle. Dopravci se při nastavení limitů pro overbooking řídí důkladnými analýzami zatížení letů a informacemi o tom, jaké procento cestujících se průměrně nedostaví k odbavení. Tímto způsobem existuje jen malá pravděpodobnost, že se setkáme se situací, že nám bude odepřen vstup na palubu.

Kdo bude dobrovolník?
Pokud by ale taková situace nastala, dopravce má povinnost vyhledat dobrovolníky, kteří by souhlasili s odstoupením od rezervace a letěli by následujícím dostupným letem. V případě, že se taková osoba nenajde, dopravce určuje cestujícího sám. Dopravce je povinen zaplatit jednorázovou náhradu, která se pohybuje od 250 do 600 EUR. Jestliže v daném dni již nejsou dostupné další lety, dopravce je povinen zajistit nocleh a také případnou dopravu.

V každém případě zamítnutí přijetí na palubu v situaci, kdy odpovědnost nese dopravce, musí dopravce podle nařízení EHS č. 261/2004 písemně informovat cestujícího o proceduře přiznávání odškodnění a způsobu udělení pomoci.

Bude se hodit pojištění
Nejlepším pojištěním před možným nepřijetím na palubu letadla (ať už z viny cestujícího nebo letecké společnosti) je zajištění vhodného pojištění.

Pamatujte!
V každém případě je nutnou podmínkou pro jakékoli odškodnění to, že se cestující dostaví včas k odbavení cestujících a zavazadel.

 

Zrušení letu

V případě, že byl let zrušen nebo přesunut, je letecká společnost povinna najít pro cestujícího alternativní spojení nebo vrátit plnou cenu letenky.

Strava a nocleh
Kromě odškodnění je dopravce rovněž povinen zajistit cestujícímu stravu a nocleh, jestliže je alternativní spojení dostupné teprve následující den, s výjimkou situace, kdy si dopravce vyhrazuje odstoupení od této povinnosti ve všeobecných podmínkách, se kterými souhlasíme při nákupu letenky.

Pokud jsme si zvolili možnost vrácení peněz ve výši ceny letenky, dopravce má povinnost provést toto vrácení během 7 dnů od okamžiku žádosti o toto vyrovnání.

Odškodnění
Kromě toho mají cestující právo získat od dopravce odškodnění ve výši od 250 do 600 EUR podle délky trasy. Nutnou podmínkou pro obdržení odškodnění je dostavit se včas k odbavení cestujících a zavazadel.

Významné opoždění letu

Podle délky plánovaného letu, jestliže je zpoždění letu delší než 2 až 4 hodiny, je dopravce povinen uhradit cestujícímu náklady na stravu, hotelový pokoj a jiné služby. Nutnou podmínkou pro obdržení jakéhokoli odškodnění je dostavit se včas k odbavení cestujících a zavazadel.

V případě opoždění delšího než 5 hodin, má cestující právo požádat leteckou společnost o vrácení hodnoty letenky a navíc odpovídající odškodnění.

Kdy máte právo na odškodnění?
Pamatujte, že možnost požadovat odškodnění nezávisí na opožděném odletu, ale na opožděném příletu na cílové letiště. Navíc nemáte právo na odškodnění, jestliže bylo opoždění způsobeno mimořádnými událostmi, např. nevhodnými atmosférickými podmínkami.

Ztráta nebo poškození zavazadel během letu

Letecká společnost nese odpovědnost za zničení nebo ztrátu registrovaného zavazadla, které jste předali k odbavení. Zjistěte, co můžete požadovat v případě zničení, ztráty nebo poškození zavazadel leteckou společností.

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!